Citation Formats

MLA

Jin, Xiaoyu, Charu Khatwani, and Nan Niu. Re'16 Viewpoint Merging Study Materials. : University of Cincinnati, 2016.

APA

Jin, X., Khatwani, C., & Niu, N. (2016). RE'16 Viewpoint Merging Study Materials. : University of Cincinnati.

Chicago

Jin, Xiaoyu, Charu Khatwani, and Nan Niu. 2016. Re'16 Viewpoint Merging Study Materials. : University of Cincinnati.